Bartın Üniversitesi

Bartın Üniversitesi Hakkında Bilgi

Genel Bilgiler

22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bartın Orman Fakültesi, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bartın Meslek Yüksekokulu ile Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile eğitim faaliyetine başlamıştır.

Daha sonra Bakanlar Kurulunun 27.9.2010 tarih ve 2010/936 sayılı kararı ile Eğitim Fakültesi, 27.9.2010 tarih ve 2010/937 sayılı kararı ile Edebiyat Fakültesi ve 4.4.2011 tarih, 2011/1595 sayılı kararı ile Fen Fakültesi, 25.1.2012 tarih ve 2012/2772 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 10.09.2012 tarih, 2012/3638 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü‘ne 9 Eylül 2008’de Prof. Dr. Ramazan KAPLAN atanmıştır.

Bartın Üniversitesinin Kısa Değerlendirmesi

Üniversitemiz Newsweek Türkiye’nin “Memnuniyette ilk 36” adıyla düzenlediği öğrenci memnuniyeti anketinde, idari personel öğrenci memnuniyeti sıralamasında 7. genel sıralamada ise 33. Sırada…

Akademik performansı en iyi üniversiteler arasındayız
ODTÜ’de oluşturulan ve 7 eski rektörün yer aldığı Danışma Kurulu, bir araştırmayla Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre sıraladı. Üniversitemiz, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde oluşturulan University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan araştırmada 2000 yılından sonra kurulan 51 üniversite arasında akademik performansı en iyi üniversite sıralamasında 9. sırada yer aldı.

“Yılın En İyi Stratejik Yönetim ve Uygulama Yapan Üniversitesi”
Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırma Derneği (EYPASAD), Bartın Üniversitesine ‘Yılın En İyi Stratejik Yönetim Sergileyen Üniversitesi’ ödülü verdi.

Bartın Üniversitesi Fotoğrafları

Bartın Üniversitesi Kütüphanesi Giriş

kutuphne-siris

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

mühndslk

Bartın Üniversitesi – Resktörlük Binası

rektorluk

Bartın Üniversitesi Spor Salaonu

salon

Bartın Üniversitesi Sergi Salonu

sergi-salonu

Bartın Üniversitesi Futbol Sahası

stadyum-ust

bartin-iktisat-idari-bilimler-fakultesi

Bartın Üniversitesi Derslikler

bartin-universitesi-egitim

Bartın Üniversitesi Laboratuvarı

bartin-universitesi-laboratuvar bartin-universitesi-sinif bartin-universitesi-teknoloji-yatirimi

Bartın Üniversitesi Konferans Salonu

konferans-salonu

Bartın Üniversitesi Konferans Salonu

kutuphane

Bir cevap yazın

Bu websayfası Bartın Web Tasarım tarafından yapılmıştır