Bartın Üniversitesi Hakkında Bilgi

0

Bartın Üniversitesi, Türkiye’nin Bartın ilinde bulunan bir üniversite. Öğrenci sayısı 16 bine yaklaştı ve 7 yılda 6 kat büyümüş durumdadır.

Fakülteler

  • Orman Fakültesi
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  • Mühendislik Fakültesi
  • Edebiyat Fakültesi
  • Eğitim Fakültesi
  • Fen Fakültesi
  • İslami İlimler Fakültesi

Enstitüler

  • Fen Bilimleri Enstitüsü
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü
  • Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Yüksekokullar

  • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

  • Bartın Meslek Yüksekokulu
  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Rektörlüğe Bağlı Birimler

  • Yabancı Diller Bölümü
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
  • Türk Dili Bölümü
  • Enformatik Bölümü
  • Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
  • Güzel Sanatlar Bölümü

Koordinatörlükler

  • Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü
  • Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Koordinatörlüğü
  • ÖYP Kurum Koordinatörlüğü
  • Mevlana ve Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü
  • Yabancı Öğrenciler Koordinatörlüğü
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
  • Engelsiz Bartın Üniversitesi Koordinatörlüğü
  • Proje Yönetim ve Destek Ofisi Genel Koordinatörlüğü

Araştırma Merkezleri

  • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Bartın ve Yöresi Tarih Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Orman Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversite’deki İdari Birimler

  • İç Denetim Birmi
  • Genel Sekreterlik
  • Hukuk Müşavirliği
  • Personel Dairesi Başkanlığı
  • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
  • Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
  • Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
  • Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
  • Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
  • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

 

22 Temmuz 2017 |

Bir cevap yazın

Bu websayfası Bartın Web Tasarım tarafından yapılmıştır